Zadzwoń : (22) 242-87-65 | Zaloguj się | Zarejestruj się

Windykacja

Wezwanie do zapłaty stało się najpowszechniejszą formą wyegzekwowania należności, którą praktykuje większość właścicieli firm. Wiarołomni kontrahenci zazwyczaj są ponaglani za pomocą pisemnej perswazji, która nierzadko stanowi zapowiedź ubiegania się o spłatę drogą sądową. Warto jednak podkreślić, że obecnie papierowe wezwania nie są już obowiązkowe, jeśli mamy problem z odzyskaniem należności. Najnowsze przepisy dotyczące egzekwowania spłaty Jeszcze parę lat temu konieczne było wystawienie dłużnikowi wezwania do zapłaty, aby...

Read More

Negocjacje ze stałym kontrahentem, który nie wywiązuje się w terminie z należnych płatności, to obowiązek przykry, ale konieczny. Od sposobu ich prowadzenia oraz zastosowania adekwatnych narzędzi, zależy nie tylko uregulowanie zaległej płatności, ale także utrzymanie satysfakcjonującej obie strony współpracy. Odsetek niezapłaconych w terminie faktur w roku 2013 wahał się przeciętnie od 22,7% aż do 27,7%. Średnio przedsiębiorcy czekali na zwrot należności 3 miesiące i 24 dni[1]....

Read More

Klienci niewywiązujący się ze swoich zobowiązań są sporym problemem dla prywatnych przedsiębiorców. Niestety, ciągłe wysyłanie monitów czy wezwań do zapłaty zazwyczaj nie jest efektywnym rozwiązaniem. Warto zastanowić się, w jaki sposób należy sformułować swoje żądania, aby w szybkim czasie przyniosły pożądany skutek, motywując dłużnika do dokonania spłaty. Czy warto wysyłać monity? Obecnie większość właścicieli firm decyduje się na wysłanie swoim klientom tak zwanych monitów, które stanowią powiadomienie...

Read More

Jak wynika z badań rynkowych, coraz więcej osób ma problemy z terminowym opłacaniem swoich należności. Są to już nie tylko osoby prywatne, ale często także całe firmy, które nie są w stanie uregulować różnych opłat i rachunków. Z uwagi na ten fakt, coraz więcej firm świadczących różne usługi decyduje się na skorzystanie z tak zwanej automatycznej windykacji. Do tego celu zaprojektowane zostały oprogramowania i aplikacje,...

Read More

[caption id="attachment_360" align="aligncenter" width="570"] spam email - jak nie wpadać do spamu[/caption] Jeszcze do niedawna wszystkie firmy wysyłały korespondencję swoim klientom drogą listowną. W przypadku gdy były to ważne informacje, takie jak wezwanie do zapłaty, lub zmiana warunków umowy, pisma te były kierowane za pośrednictwem poczty listem poleconym. Dzisiaj powoli odchodzi się od tego zwyczaju, z uwagi na oszczędność czasu oraz aspekty ekologiczne. Większość korespondencji wysyłana...

Read More

Bardzo szybki i sprawny postęp technologiczny sprawił, że w naszej codziennej pracy pojawiają się wciąż nowe udogodnienia. Do niedawna całą korespondencję z Klientami trzeba było wysyłać do nich drogą pocztową, co znacznie wydłużało czas oczekiwania na ewentualną odpowiedź i generowało spore koszty. Na szczęście w dzisiejszych czasach wiele spraw można załatwić drogą elektroniczną, wysyłając na przykład maila z wezwaniem do zapłaty lub elektroniczną fakturą. Jednakże...

Read More

Odzyskiwanie należności w sposób polubowny przez telefon jest na pewno trudną sztuką. Wiąże się przede wszystkim ze stresem związanym z tym, że nie widzimy i nie znamy osoby, z którą zmuszeni jesteśmy rozmawiać i informować o zadłużeniu. Warto jest doskonalić tę sztukę cały czas i niwelować popełniane przez siebie i innych windykatorów błędy, aby jak najlepiej wykonywać swój zawód i czerpać z niego nie ty lko...

Read More

Windykacja pozwala na dochodzenie roszczeń wierzyciela od dłużnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Windykacja przedsądowa w Polsce w praktyce jest częstym sposobem odzyskiwania drobnych należności, jak też należy do najszybszych, często skutecznych i stosunkowo najtańszych metod odzyskiwania należności od dłużnika. Jeżeli znaleźliśmy się w sytuacji, w której nastąpiło opóźnienie w zapłacie faktury przez konkretnego kontrahenta, to najpierw dzwonimy do niego próbując w rozmowie ustalić przyczyny takiej...

Read More

Niewypłacalność dłużnika ma miejsce wówczas, gdy nie ma możliwości wywiązania się przez dłużnika z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Powstaje ona wskutek świadomego postępowania dłużnika, który pozbywa się własnego majątku, żeby uniknąć wykonania swoich obowiązków względem wierzycieli. Przepisy Kodeksu Cywilnego w art.527-534 podnoszą kwestię tzw. skargi pauliańskiej, mającej na celu ochronę wierzycieli przed niewypłacalnością dłużnika. Wyjaśniając to na przykładzie, przyjmijmy hipotetycznie, że osobie A na podstawie wyroku sądowego...

Read More